Tři druhy kondice – přehled témat

Existují tři druhy zdatnosti

Aerobní fitness; Aerobní aktivity podmiňují své srdce a plíce. Aerobní znamená “s kyslíkem.” Účelem aerobní klimatizace je zvýšit množství kyslíku, který je dodáván do svalů, což jim umožňuje pracovat déle. Jakákoli činnost, která zvyšuje tepovou frekvenci a udržuje ji na delší dobu zlepší aerobní klimatizace; Posilování svalů. Silnější svaly může znamenat buď silnější svaly, které mohou dělat větší úlohy (například zvedání těžších břemen) nebo svaly, které budou pracovat déle, než se stal vyčerpaný (vytrvalost). Silový trénink (výcvik odpor) nebo jednoduchá cvičení, jako je push-up jsou dva příklady způsobů, jak se zaměřují na posílení svalů; Flexibilita. Stejně jako aerobní kondice a posílení svalů, flexibilita je výsledkem fyzické aktivity. Flexibilita pochází z protahování. Svaly jsou zkráceny opakovaně, pokud jsou použity, a to zejména při výkonu. Je třeba, aby se pomalu a pravidelně se protáhne na vyrovnání opakované tuk, co se děje prostřednictvím jiných aktivit.

Některé pohybové aktivity zahrnují více než jeden druh zdatnosti. Některé činnosti, které jsou myšlenka jako aerobní cvičení, například i posílení svalů (plavání, cyklistika, lyžování).