Témata v doplňkových a alternativních terapií (pdqто): doplňkové a alternativní medicíny [] -changes k tomuto shrnutí (06/13/2014)

Informační rakovina shrnutí PDQ jsou pravidelně prověřovány a aktualizovány, jak budou k dispozici nové informace. Tato část popisuje nejnovější změny provedené v tomto shrnutí k datu výše.

Toto doplňkové a alternativní medicíny (CAM) souhrnné informace poskytuje přehled o režimu Gonzalez jako pro léčbu lidí s rakovinou. Souhrn obsahuje stručnou historii vědy a filozofie péče, která ovlivnila vývoj režimu, výsledky výzkumu a klinických studiích a nežádoucí účinky, které byly spojeny s touto léčbou přístupem; Tento přehled obsahuje následující klíč informatio; Gonzalez režim je komplexní léčba rakoviny …

Tato informace se vyrábí a poskytuje nationâ; Cance; Institute (). Informace v tomto tématu se mohlo změnit, protože to bylo psáno. Nejaktuálnější informace, obraťte se na nationa; Cance; Institut prostřednictvím webových stránek Internet na adrese http: /; cancer.gov nebo volejte 1-800-4 rakovině.

 Veřejné Informace z National Cancer Institute