pomocí oční mast – přehled téma

Vložit oční mast (pokud je předepsána) následovně

Pro starší děti a dospělé, stáhněte dolní víčko s jedním nebo dvěma prsty vytvořit váček. Umístit mast do vaku. Zavřete oči po dobu 30 až 60 sekund, než mast absorbovat; Pro mladší děti, požádejte dítě, aby si lehnout se zavřenýma očima. Vytáhněte dolní víčko se vytvořit váček. Umístit mast do vaku. Se zavřenýma očima, požádejte dítě přesunout svou oční bulvy ze strany na stranu se pohybovat mast kolem oka.

v dostatečném předstihu před a po vložení masti si umyjte ruce. Pokud je to možné, používat jednorázové rukavice při vložení mast do cizího očí; Ujistěte se, že špička trubice je čistý a nedotýká oka, očních víček, nebo jakýkoli povrch; V případě, že špička trubice dotýká oka nebo oblasti kolem oka, obraťte se na lékárnu a zařídit, aby získat další trubice oční masti.

Způsob vkládání oční mast se mírně liší pro vkládání oční kapky.