pochopení mozkové obrny symptomy

Mezi příznaky mozkové obrny – CP, nebo – se může lišit od světle nemotornost do rozsáhlé křeče (nekontrolované kontrakce svalů).

Zjistit více o dětskou mozkovou obrnou

Základy

příznaky

Diagnostika a léčba

Prevence

Existují tři typy CP

ZDROJE

Parker S, Zuckerman, B. a Augustyn M. (editoři). Vývojové a behaviorální pediatrie: Příručka pro základní péči, Lippincott, 2005.

Spastickou CP, nejběžnější typ, je porucha, při které určité svaly jsou ztuhlé a slabý. Tuhost může nastat zejména v nohou (diplegie), pouze v rukou a nohou na stejné straně (hemiplegie), nebo v obou ramenech a obě nohy (ochrnutí). Široký bázi, ohromující, nebo “nůžky” pohyb je charakteristické pro tento typ; Dyskinetickou, nebo athetotic, CP obecně zahrnuje snížení hodnoty dobrovolné svalové kontroly. Lidé s touto formou CP mají neúplné nebo fragmentované motorických pohybů často spojená bizarní kroucení pohyby, třes, nebo přehnané pózy (atetóza); Smíšené CP je kombinace výše uvedených dvou typů.